dimecres, 2 de setembre de 2015


BANDA MUNICIPAL DE LLEIDA

Convocatòria de Proves Selectives
Bases


Primera.- La BML, amb l’objectiu d’ampliar la seva plantilla de músics i promocionar la música a nivell semiprofessional, convoca proves selectives.
Segona.- Per participar-hi, l’aspirant/a haurà d’omplir el formulari de la web.
Tercera.- L'oferta de places és per als instruments següents: flauta, oboè, fagot, clarinet, saxòfon, trompeta, trompa, trombó, bombardí, tuba, violoncel, contrabaix i percussió.
Quarta.- La prova consistirà en la interpretació d'una obra o fragment musical a lliure elecció i d'una durada mínima de cinc minuts, un fragment de lectura a vista i una entrevista personal.
Cinquena.- Les proves selectives es duran a terme el dimarts, 15 de setembre de 2015 a la sala 2 de l’Auditori Enric Granados de Lleida.
Sisena.- El dia 16 de setembre es publicaran els resultats de les proves en el tauler d'anuncis de l'Auditori i a la pàg.web: www.bandadelleida.es
Setena.- Passaran a formar part com a músics de la Banda Municipal de Lleida els aspirants que decedeixi el tribunal qualificador, essent el veredicte del tribunal inapel·lable.
Vuitena.- A l'hora d'iniciar les proves, l'aspirant/a entregarà dues fotocòpies de les obres o fragments musicals que interpretarà..
Novena.- L'ordre de participació serà el següent:
. 19:00 h          instruments de vent fusta i percussió

. 20:00 h          instruments de vent metall i corda

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Gràcies pel teu comentari, tan bon punt com el nostre sistema l'hagi revisat per evitar spam serà publicat.