dilluns, 1 de setembre de 2014

Convocatòria de proves selectives Banda Municipal de Lleida 2014-15


BANDA MUNICIPAL DE LLEIDA
 Convocatòria de Proves Selectives
Bases


Primera.- La BML, amb l’objectiu d’ampliar la seva plantilla de músics i promocionar la música a nivell semiprofessional, convoca proves selectives.

Segona.- Per participar-hi, l’aspirant/a haurà d’omplir el formulari que hi ha en aquest web.

Tercera.- L'oferta de places és per als instruments següents: flauta, oboè, fagot, clarinet, saxòfon, trompeta, trompa, trombó, bombardí, tuba, violoncel, contrabaix i percussió.

Quarta.- La prova consistirà en la interpretació d'una obra o fragment musical a lliure elecció i d'una durada mínima de cinc minuts. Interpretar una lectura a vista i una entrevista personal.

Cinquena.- Les proves selectives es duran a terme el dimarts 16 de setembre de 2014 a la sala 2 de l'Auditori Enric Granados de Lleida.

Sisena.-Els resultats de les proves es podran consultar en el tauler d'anuncis de l'Auditori i a la pàg.web: www.bandadelleida.es

Setena.- Passaran a formar part com a músics de la Banda Municipal de Lleida els aspirants que decedeixi el tribunal qualificador, essent el veredicte del tribunal inapel·lable.

Vuitena.- A l'hora d'iniciar les proves, l'aspirant/a entregarà dues fotocòpies de les obres o fragments musicals que interpretarà.

Novena.- L'ordre de participació serà el següent:
. 19:00 h instruments de vent fusta i percussió
. 20:00 h instruments de vent metall i corda